Home‎ > ‎Current Courses‎ > ‎

Discrete Mathematics

תרגילי הבית הם להגשה. הציון הסופי מורכב בעיקר מהמבחן. אך ניתן לזכות בבונוס אם תרגילי הבית מוצלחים.

תרגיל בית 1
הערה: צריך להגיש את תרגיל זה בנוסף לתרגיל שרועי נתן ביום חמישי שעבר. בהצלחה!

תרגיל בית 2


תרגיל בית 3

תרגיל בית 4

תרגיל בית 5


רשימת משפטים